G-465379

Kaartverkoop Chr. Toneelvereniging Eensgezindheid voor de voorstellingen 'Te Vroeg Gejuicht'


  •   zaterdag 30 september 2023

De repetities zijn weer begonnen want dit najaar speelt Toneelvereniging Eensgezindheid een blijspel in 3 bedrijven:
“Te vroeg gejuicht!” geschreven door Bernd Gombold

In dit blijspel staat de hoeve van Alfred Rietveld centraal. 
Er blijkt geen toekomst meer te zijn voor de hoeve van Alfred. Al zijn landerijen zijn tot beschermd natuurgebied verklaard. Echter denken twee schavuiten, wethouder Grondijs en Volkert Engerling, dat er een thermale bron onder dit natuurgebied ligt. En gaan op onderzoek uit!

U bent van harte welkom tijdens een van de uitvoeringsavonden.

De uitvoeringen zijn op: 3, 4, 10, 11, 17 en 18 november a.s.
Start kaartverkoop maandag 16 oktober vanaf 15.00 uur telefoonnummer: 06-81254076
(
het heeft geen zin dit nummer eerder te bellen want dan wordt deze nog niet beantwoord.)
Daarna dagelijks van 17.00 tot 19.00 uur.

De uitvoeringen worden zoals altijd weer gehouden in het verenigingsgebouw, Hoofdstraat 147 te Overdinkel en een kaartje kost € 3,00
De zaal is open vanaf 19.00 uur, de voorstellingen beginnen om 20.00 uur.
Na afloop is er weer de mogelijkheid om heerlijk na te praten onder het genot van een drankje.

Het is mogelijk om uw gereserveerde kaartjes aan de zaal op te halen. Dit kan woensdagavond 18 en woensdagavond 25 oktober a.s. tussen 19.00 uur en 19.30 uur.
Heb je een bestelling van 8 kaartjes of meer dan moeten deze kaartjes sowieso vooraf opgehaald worden, om op de avonden van de voorstellingen de doorloop bij de kassa zo soepel mogelijk te laten verlopen. Verder natuurlijk het verzoek om op tijd aan te geven als je onverwachts toch verhinderd bent en de kaartjes weer wilt inleveren.
Op die manier kunnen deze kaartjes weer opnieuw in de verkoop en kunnen teleurgestelde mensen alsnog gebeld worden.

Mocht het niet gelukt zijn om kaarten te reserveren tijdens de voorverkoop, hou dan goed onze Facebooksite in de gaten. 
via deze pagina houden we u op de hoogte van teruggekomen/beschikbare kaarten.


We verheugen ons weer op uw komst!!

Share our website